Od początku swojej kadencji RPD Marek Michalak nie wykonuje należycie swoich ustawowych obowiązków. Ustawa o RPD stanowi, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. RPD jest na mocy prawa zobowiązany do stania na straży praw wszystkich dzieci, również tych nienarodzonych. Pan Marek Michalak dyskryminuje bezbronne dzieci poczęte i pozwala na ich masowe zabijanie w wyniku aborcji. Tylko w 2014 roku zabito w ten sposób prawie 1000 dzieci. Żądamy od RPD respektowania prawa i wykonywania swoich obowiązków – ochrony dla dzieci nienarodzonych.

 

Zebraliśmy już

309 podpisy/ów

Petycja do Rzecznika Praw Dziecka

Szanowny Panie Rzeczniku,
Zwracamy się do Pana, aby przypomnieć Panu o tym, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, zaś ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowi, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Jest Pan więc na mocy prawa zobowiązany do stania na straży praw wszystkich dzieci, również tych nienarodzonych.

Wzywamy Pana do wykonywania artykułów ustawy, na podstawie której sprawuje Pan swoją funkcję. Od początku kadencji dyskryminuje Pan dzieci nienarodzone. Nie zabiera Pan głosu w ich obronie i nie podejmuje Pan żadnych działań mających na celu ochronę ich podstawowego prawa – prawa do życia. Nawet kiedy setki tysięcy obywateli występują do Parlamentu z kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, postulując wprowadzenie zakazu aborcji, nie zabiera Pan głosu. Jest Pan bierny, choć ma Pan rozległe możliwości działania. W ten sposób pośrednio przyczynia się Pan do śmierci setek dzieci rocznie.

W tej chwili nie wykonuje Pan swoich ustawowych obowiązków, co może skutkować odwołaniem Pana z zajmowanego stanowiska. Dlatego wzywamy Pana do respektowania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Jest Pan Rzecznikiem Praw wszystkich dzieci, a nie tylko wybranych.

[signature]

Podziel się ze znajomymi!

Wypełnij formularz – pomóż zbierać podpisy pod inicjatywą zakazującą aborcji!

Twoja pomoc jest potrzebna!
Niezależnie od tego ile masz lat, gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz.

fpro-logo

Fundacja
Pro-Prawo do Życia

KRS 0000233080