Lekarze pracujący w szpitalu Pro Familia w Rzeszowie orzekli, że nie będą w nim już dokonywać aborcji. Dzięki temu w województwie podkarpackim dzieci podejrzane o chorobę leczy się, zamiast je zabijać. Najwyraźniej taka sytuacja przeszkadza rzeczniczce resortu zdrowia, Milenie Kruszewskiej, która w piśmie przesłanym PAP poinformowała, iż szpital nie może deklarować, że nie przeprowadza się w nim zabiegów przerwania ciąży i ma obowiązek doprowadzić do sytuacji, w której może je wykonywać. Żądamy więc podjęcia odpowiednich kroków przez Ministra Zdrowia, gdyż takie stanowisko narzuca obowiązek zatrudniania morderców nawet wbrew woli władz placówki leczniczej.

 

Zebraliśmy już

159 podpisy/ów

Petycja do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

w szpitalu specjalistycznym Pro Familia w Rzeszowie lekarze ginekolodzy orzekli, iż wolą leczyć niż zabijać chore dzieci. Złożyli w związku z tym ogólną klauzulę sumienia. Niedługo po tej informacji rzecznik resortu zdrowia, Milena Kruszewska w oświadczeniu skierowanym do PAP orzekła, iż szpital jako jednostka nie ma prawa odmówić zabijania dzieci a za brak wykonywania aborcji mogą go czekać surowe konsekwencje, z rozwiązaniem umowy włącznie. "Podmiot leczniczy (szpital) nie może deklarować, że pomimo iż udziela świadczeń ginekologiczno-położniczych, nie przeprowadza się w nim zabiegów przerwania ciąży.(...) Za brak możliwości udzielenia świadczeń na szpital może zostać nałożona kara umowna lub nawet rozwiązana umowa."

Wypowiedź ta w jasny sposób wymusza na placówkach leczniczych obowiązek zatrudnienia personelu, który nie będzie miał obiekcji przed zabiciem dziecka, nawet wbrew woli władz. Aborcja w piśmie natomiast nazywana jest "świadczeniem zdrowotnym", co uważamy za karygodne. Świadczeniem zdrowotnym możemy nazwać realizowaną przez szpital Pro Familia opiekę nad kobietą, polegającą na pomocy psychologa, a także współpracy z hospicjum perinatalnym, nie zaś umożliwianie, a nawet nakłanianie do zabijania swojego dziecka.

Wzywamy więc Pana do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji wobec rzeczniczki, która swoim karygodnym zachowaniem próbuje sprawić, że w Polsce zabijanych będzie jeszcze więcej dzieci, niż dotychczas miało to miejsce. Postulujemy również podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku ochrony życia, szczególnie zmiany przepisów przymuszających szpitale do mordowania dzieci.

[signature]

Podziel się ze znajomymi!

Od początku swojej kadencji RPD Marek Michalak nie wykonuje należycie swoich ustawowych obowiązków. Ustawa o RPD stanowi, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. RPD jest na mocy prawa zobowiązany do stania na straży praw wszystkich dzieci, również tych nienarodzonych. Pan Marek Michalak dyskryminuje bezbronne dzieci poczęte i pozwala na ich masowe zabijanie w wyniku aborcji. Tylko w 2014 roku zabito w ten sposób prawie 1000 dzieci. Żądamy od RPD respektowania prawa i wykonywania swoich obowiązków – ochrony dla dzieci nienarodzonych.

 

Zebraliśmy już

314 podpisy/ów

Petycja do Rzecznika Praw Dziecka

Szanowny Panie Rzeczniku,
Zwracamy się do Pana, aby przypomnieć Panu o tym, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, zaś ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowi, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Jest Pan więc na mocy prawa zobowiązany do stania na straży praw wszystkich dzieci, również tych nienarodzonych.

Wzywamy Pana do wykonywania artykułów ustawy, na podstawie której sprawuje Pan swoją funkcję. Od początku kadencji dyskryminuje Pan dzieci nienarodzone. Nie zabiera Pan głosu w ich obronie i nie podejmuje Pan żadnych działań mających na celu ochronę ich podstawowego prawa – prawa do życia. Nawet kiedy setki tysięcy obywateli występują do Parlamentu z kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, postulując wprowadzenie zakazu aborcji, nie zabiera Pan głosu. Jest Pan bierny, choć ma Pan rozległe możliwości działania. W ten sposób pośrednio przyczynia się Pan do śmierci setek dzieci rocznie.

W tej chwili nie wykonuje Pan swoich ustawowych obowiązków, co może skutkować odwołaniem Pana z zajmowanego stanowiska. Dlatego wzywamy Pana do respektowania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Jest Pan Rzecznikiem Praw wszystkich dzieci, a nie tylko wybranych.

[signature]

Podziel się ze znajomymi!

Wypełnij formularz – pomóż zbierać podpisy pod inicjatywą zakazującą aborcji!

Twoja pomoc jest potrzebna!
Niezależnie od tego ile masz lat, gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz.